F-gass godkjent bedrift og montører

Hvorfor er det viktig at din varmepumpemontør er f-gass godkjent

I de fleste kjøleskap og varmepumper er det en gass som fungerer som kuldemedie. Mange husker KFK(klor-fluorkarboner) som forurenser veldig. I de senere årene er det kommet flere erstatninger for disse, og de forurenser mindre enn de opprinnelige KFK-gassene. Men de nye gassene opererer også gjerne under høyere trykk enn før. Å kunne jobbe med gasser under høyt trykk krever ekstra kompetanse.

I 2013 ble det derfor innført en f-gass forordning i Norge. Den forordningen krever at alle som skal jobbe med kuldemedier må være sertifisert og godkjent. Det betyr også at ikke hvem som helst kan montere varmepumper lengre. F-gassforordningen utsteder både et personlig sertifikat og et bedriftssertifikat. For at man lovlig skal kunne montere varmepumper idag må man både ha et personlig sertifikat og være tilknyttet en bedrift med bedriftssertifikat. I Kjøleservice Helgeland ble alle montører og selve bedriften sertifisert i 2013. Alle våre montører har de kurs og sertifiseringer som kreves for å kunne montere varmepumper.

Hvilken betydning har dette for deg som er kunde

Siden Kjøleservice Helgeland er f-gass godkjent, kan du som kunde være trygg på at alle normer, lover og regler er fulgt når du har fått montert en varmepumpe av oss. Vi har også mange års erfaring og vet hvilken pumpe som passer akkurat i ditt hus. Det kan også være en risiko å bruke en ikke-godkjent montør. Blant annet kan man få problemer med å få dekket skader på forsikringen, les mer om dette her.

Kjøleservice Helgeland er godkjent forhandler gjennom Norsk Varmepumpeforening. Spør alltid din varmepumpemontør om de er f-gassgodkjent, både personlig og bedriften.

NOVAPgodkjent forhandler