Ising på varmepumpa

Nå når det har vært mye snø og vind er det viktig å sjekke at det ikke har dannet seg mye is rundt og i varmepumpa. Hvis varmepumpa ikke klarer å fjerne all isen når det går på avriming, kan det bygge seg opp is inni utedelen. Det er viktig å prøve å fjerne isen rundt utedelen hvis det er mulig. Ising i og rundt pumpa kan føre til dårligere varmeeffekt og økt slitasje.  Man kan blant annet forsiktig helle varmt vann på utedelen etter å ha stoppet pumpa. Får du problemer med pumpa pga mye is (den går dårligere og bråker) så kontakt oss på tlf 75 80 41 00.