Hva skjer med oljefyren fra 2020?

Hva skjer med oljefyren

Oljefyr er fortsatt en utbredt måte å varme opp huset på, og nå verserer det mye informasjon om hva som skjer fra 2020. Blir fyren forbudt og må fjernes, får man ikke tak i olje fra 2020 er ofte spørsmål som dukker opp. Status nå er at det er et forslag på høring nå, som går ut på et generelt forslag mot å forby fyring med fossilt brennstoff i varmeanlegg på over 1MW. Dette vil omfatte de aller fleste boliger med oljefyr, og gjelder både fyringsolje og parafin. Det er foreslått enkelte unntak fra forbudet for hytter under 70 kvadratmeter, driftsbygninger i landbruket, midlertidige bygninger og bygninger der hovedformålet ikke er bygningsoppvarming. Høringsfristen er satt til 11. januar 2017. Saken har vært diskutert i flere år, og det er nærliggende å tro at et slikt forbud vil bli innført fra 2020.

Hva er alternativene

Så hva skal du med oljefyr i huset gjøre? Det finnes flere alternativer. Forbudet er kun foreslått å gjelde fyring med fossil olje, det betyr at per i dag er det en mulighet til å konvertere oljefyren til å kunne bruke biobrennstoff. Det kan koste mellom 3000-60000 kr å konvertere et anlegg, avhengig av type anlegg, alder, rør osv. I tillegg er prisen på bioolje per i dag ca 3-4 kr dyrere per liter enn fossil olje.

Erstatte med varmepumpe

Vi i Kjøleservice Helgeland har god erfaring med å erstatte oljefyr med varmepumpe. Dette er gjerne en stor investering, men gir som oftest størst innsparing i fyringsutgifter over tid. Både luft-vann og væske-vann kan erstatte en oljefyr. Dette er også noe som kan utløse støtte fra Enova.
Det er likevel et par punkter som er viktige å huske på hvis man skal erstatte oljefyren med varmepumpe. Mange gamle oljefyranlegg har en temperatur på vannet i radiatorene på mellom 60 og 80 grader. En varmepumpe har vanligvis en temperatur på 45-50 grader. Det betyr at radiatorer beregnet for 80 grader ikke gir nok varmeeffekt med 50 grader. Da er man i noen tilfeller tvunget til å bytte ut radiatorene i tillegg. En varmepumpe krever også en viss effekt på strøminntaket på huset. Gamle hus har i enkelte tilfeller ikke stort nok strøminntak til huset, og må eventuelt oppgradere denne for å kunne ha en luft-vann eller væske-vann varmepumpe.
Kjøleservice Helgeland har god kunnskap om alt dette. Vi kommer gjerne på befaring for å se på hvordan din oljefyr kan erstattes. Ta kontakt med oss idag!

Oljekjelen må gjøres noe med.

Oljefyren må gjøres noe med.