IK-mat temperaturlogging

Nå kan Kjøleservice Helgeland tilby enkle og prisgunstige temperaturloggere som tilfredstiller kravet til dokumentasjon på temperatur i IK-mat forskriften. Loggerene kan settes opp med alarm som blinker med en led-diode. Data fra loggere kan leses ut med et program på en pc, og generere en rapport i pdf-format. En slik rapport kan sendes til Mattilsynet som dokumentasjon iht IK-mat.

USB dataloggere for IK-mat

Den mest populære av loggerene kommer i to versjoner. Den ene er en enkel logger, som har to led-dioder som indikerer drift og alarm. Denne kan kobles til en pc med et medfølgende program, og en pdf-rapport kan genereres i dette programmet. Den andre versjonen har et lcd-display. Her kan man lese av temperaturen, og også se høyest og lavest målt temperatur. De går på batteri og kan lagre verdier i opptil et år før den er full og batteri bør skiftes (ved en logging hvert 30. min). Kjøleservice Helgeland anbefaler å bytte batteri og lese ut rapporter hver 6. måned. Har du serviceavtale med oss, kan vi tilby å utføre batteriskift og hente ut rapporter som en del av servicen.

Ønsker du mer informasjon om muligheter, pris e.l, ta kontakt med Torbjørn hos Kjøleservice Helgeland.