Splittaggregat

CU 330 Splitt og CU 450

dorer-gal1Splitt er våre to splittaggregater, med kapasitet på henholdsvis 4 500 liter og 10 000 liter. På splittaggregater er varm og kald del atskilt. Kald del står i kjølerommet og varm del i et annet egnet rom. Det kan være ulike årsaker til at man ikke vil ha den varme delen i tilstøtende rom; varmeavgivelse, plassmangel, sjenanse, estetiske grunner osv.
Den varme delen kan plasseres inntil 10 m rørlengde fra kjølerommet, og de to delene må forbindes med kobberrør og elektrisk ledning. Montering av splittaggregater må kun foretas av en autorisert kjølemontør.

Kontakt oss for befaring og tilbud

Ta kontakt med oss for mer informasjon om matbodkjølere >>