Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland blir til PTG

I løpet av høsten vil Kuldeteknisk AS skifte navn til PTG AS, og etter hvert vil selskapene FrioNordica AS og Kjøleservice Helgeland AS fusjoneres inn i PTG AS. Les mer her.